Buddy Program se snaží zahraničním studentům, kteří přijedou na VŠE, jejich pobyt v České republice co nejvíce ulehčit a zpříjemnit. Veškeré oficiální záležitosti ohledně studia má pak na starost Oddělení zahraničních styků (OZS). Buddy Program vytváří dvojice, kdy každému zahraničnímu studentovi – buddy, přiřazujeme jednoho českého studenta – buddík.

Český buddík pomáhá zahraničnímu studentovi od té chvíle, kdy přijede do České republiky. Vyzvedne ho na letišti, ubytuje na koleji, vyřídí s ním všechny formality, ukáže mu školu, Prahu a je pro něj někým, na koho se v průběhu semestru může obrátit. Za odměnu má český student nejenom možnost začlenit se do skupiny mezinárodních studentů, ale při splnění všech povinností získá i 10b. do výběrového řízení na svůj výměnný pobyt.
Pokud Vám bude přidělen zahraniční student, poskytneme Vám detailní informace jak a co udělat. Přidělování probíhá v dostatečném časovém předstihu, takže máte pár týdnů na seznámení se se svým buddym. Nejvíce časově náročný je pro Vás pak týden po příjezdu zahraničního studenta.
Proč se přihlásit do Buddy Programu?
●     získání nových přátel
●     přímý kontakt s cizí kulturou
●     navázání kontaktů do zahraničí
●     možnost konverzace v cizím jazyce
●     po splnění všech povinností 10 bodů do výběrového řízení na studium v zahraničí
Kdy se přihlásit

Jak se říká čím dříve tím lépe. Nenechávejte přihlášení do Buddy Programu až na poslední chvíli, již mnohým se tato taktika nevyplatila. S každým přihlášením získáváte body navíc a tím se zvětšuje šance k přidělení Buddyho. Proces přidělování je automatický, počet bodů je generován z databáze a údajů ve vaší přihlášce. Konkrétní zahraniční student je opět přidělen počítačem dle počtu bodů.

UPOZORNĚNÍ: V ZIMNÍM SEMESTRU PŘIJÍŽDÍ VÍCE ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ a je tedy lepší se přihlásit. Dále nezapomeňte, že se můžete také stát Buddíkem pro zahraniční studenty, kteří přijíždí na léto na tak zvané „ SUMMER UNIVERSITY“.

Infoschůzky
Ještě před tím, než se registrujete, můžete přijít na Infoschůzky, kde vám řekneme, jak registrace hodnotíme a co to pro vás bude znamenat, pokud se stanete buddiekem. Můžete se také zeptat na vše, co není jasné. Termíny najdete v Harmonogramu a na stránkách školy.
Registrace
Do Buddy Programu se může přihlásit každý student VŠE, který bude v semestru, kdy přijede buddy ve  2. a vyšším semestru. Je možné se zaregistrovat dvakrát ročně vyplněním registračního formuláře na našich stránkách, v prosinci a v červnu.
Zahraniční studenti přijíždějí do Prahy začátkem února resp. září a to dva týdny před začátkem semestru. Před potvrzením zájmu zvažte, zda se v danou dobu budete moci zahraničnímu studentovi věnovat.
Kteří zahraniční studenti jsou na VŠE?
Zahraniční student studuje na VŠE buď jako Exchange student nebo jako student jednoho z těchto programů:
Největší skupinu tvoří Exchange, kteří spolu se studenty CESP, IDS a CEMS jezdí každý semestr noví. Ostatní programy mají nové studenty vždy v zimním semestru.

Semestr pro zahraniční studenty začíná a končí stejně jako pro nás, ovšem pro ně je ještě organizován týden před jeho začátkem tzv. Orientation Week, aby se lépe sžili s novým prostředím a lépe se navzájem poznali. Orientation Week je pro zahraniční studenty. Povinností buddieka je účast pouze první den, kdy studenta dovedete na registrace.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, napište nám na bp@buddysystem.cz